Français       Deutsche        Suomi        Español        Português        Vlaams        Nederlands        中国        Italiano        English

Hrvaščina        Lietuvių        česká        Español de América Latina        Malay        Shqiptar        Slovenščina        عربي

שאלות נפוצות

Q: איך אדע/אברר אם מבצע ההחזרה חל על הבלנדר שלי?

A: אנא בדוק ורשום את הקוד המצוין על גבי מדבקת המפרט, בתחתית המוצר. נתק את הבלנדר מהחשמל. פרק את הכד והסתכל בתחתית הבלנדר.

 

מדבקת המפרט נמצאת בצדו התחתון של המוצר, וכוללת את הדגם, BLM80, וכן קוד תאריך, בין14x01 ל-15x22

 
 

קוד הסימוכין נמצא אחרי המילה "דגם".

אם הדגם הוא BLM80, מבצע ההחזרה אינו חל על בלנדר זה.

קוד התאריך נמצא ממש מתחת לקוד הדגם. הוא מוטבע על המדבקה ללא דיו.

קוד התאריך מורכב מ-5 תווים, שהשלישי ביניהם הוא אות.

לבסוף, אנא בדוק אם מוטבע קוד כלשהו על הלהבים.

אם אין קוד, עליך להחליף את הלהב.

Q: כמה זמן אתם יודעים על הבעיה הזאת?

A: הבעיה אותרה לאחרונה במהלך בדיקה שגרתית פנימית. הבעיה נוגעת ללהב התחתון מתוך מערכת הלהבים.


Q: אינני רוצה את הבלנדר הזה כבר, האם אוכל לקבל בלנדר חדש או פיצוי?

A: רק בלהב התחתון של הבלנדר עלולה להיות בעיה, החלקים האחרים של הבלנדר תקינים. תקבל מערכת להבים חדשה בחינם, ולאחר מכן, תוכל לחזור ולהשתמש בבלנדר.


Q: האם קיבלתם דיווח על תאונות עד כה? אם כן, כמה?

 Kenwood לא קיבלה דיווח על תאונות עד כה.


Q: הבלנדר שלי כלול במבצע ההחזרה, מה עליי לעשות עכשיו?

A: אנא היכנס לאתר האינטרנט www.blendxproblm800safetynotice.com ורשום את הבלנדר שלך. לאחר שתירשם, תקבל ערכת החלפה בתוך 10-7 ימי עבודה. ערכה זו כוללת להב חדש, הוראות פשוטות כיצד להתקין אותו ותווית למשלוח משולם מראש להחזרת הלהב הישן אלינו.


Q: הבלנדר שלי עובד טוב, ולכן אני לא רוצה לעשות דבר בעניין - האם זה בסדר?

A: לא, הבעיה עלולה להופיע בבלנדר שברשותך אם מבצע ההחזרה חל על קוד התאריך שלו והלהב טרם הוחלף (על הלהבים החדשים מוטבע קוד, על הישנים לא מוטבע כל קוד). חובה להפסיק להשתמש במוצר, ולהירשם באתר האינטרנט הייעודי (www.kenwoodworld.com, בדף התמיכה בלקוחות, או ב-www.blendxproblm800safetynotice.com) כדי לקבל ערכת להב חדשה, שתאפשר לך להשתמש שוב בבלנדר.


Q: הלהב שלי סדוק כבר, מה תעשו בעניין?

A: אם הלהב שלך שבור כבר, אנא היכנס לאתר האינטרנט www.blendxproblm800safetynotice.com ורשום את הבלנדר שלך. לאחר שתירשם, תקבל ערכת החלפה בתוך 10-7 ימי עבודה. ערכה זו כוללת להב חדש, הוראות פשוטות כיצד להתקין אותו ותווית למשלוח משולם מראש להחזרת הלהב הישן אלינו.

במידה וגביע המערבל נפגם על ידי הלהב אנא ציין זאת בסעיף ההערות בתהליך הרישום. אנו נסייע לך בהחלפת הגביע.

אם החלפת כבר את הלהב, עליך לבדוק אם הלהב בבלנדר שלך חדש או לא. על הלהב החדש מוטבע קוד. אם אין קוד על הלהב שלך, חובה להפסיק להשתמש במוצר, ולהירשם באתר האינטרנט הייעודי(www.kenwoodworld.com, בדף התמיכה בלקוחות, או ב-www.blendxproblm800safetynotice.com) כדי לקבל ערכת להב חדשה, שתאפשר לך להשתמש שוב בבלנדר.


Q: שאלה: האם יש גורם שביכולתו לעזור לי לקבל עזרה בתהליך הרישום?

A: תשובה: לקבלת עזרה בתהליך רישום המוצר אנא פנה ל"שירות התמיכה ללקוחות" הנמצא בגב ספר ההדרכה. שם תמצא מספר טלפון ובו נציג תמיכה בשירות הלקוחות של Kenwood יוכל לסייע לך.


Q: כמה זמן ייקח לחלק החלופי שלי להגיע?

A: הערכה החלופית תגיע בתוך 10-7 ימי עבודה. אם יחול עיכוב כלשהו, ניתן לפנות אלינו באמצעות הטופס ליצירת קשר בכתובת האינטרנט: www.blendxproblm800safetynotice.com


Q: האם הגופים הרגולטוריים קיבלו הודעה על הבעיה?

A: כמובן, מבצע החזרה וולונטרית זה מבוצע בשיתוף פעולה עם הגוף הרגולטורי הלאומי לבטיחות מוצרי צריכה.


Q: מדוע לא קיבלתי על כך הודעה עד כה?

A: הבעיה אותרה לאחרונה במהלך בדיקה שגרתית פנימית. בעקבות זאת, Kenwood החלה בתהליך החזרת המוצר, וקיבלת את ההודעה בהקדם האפשרי.


Q: האם אשא בעלויות כלשהן?

A: לא, לא תישא בעלויות. תקבל להב חדש הביתה, בחינם, ותווית למשלוח משולם מראש להחזרת הלהב אלינו.


Q: מה עורר את מודעותכם לבעיה?

A: בדיקה פנימית שגרתית.


Q: האם אני יכול להמשיך להשתמש בבלנדר שלי בזמן שאני ממתין לחלק החלופי?

A: לא, יש להפסיק להשתמש בבלנדר באופן מידי.


Q: הבלנדר כבר לא בבעלותי, האם יש משהו שעליי לעשות?

A: אם ידוע לך היכן הבלנדר נמצא, אנא שלח דואר אלקטרוני לכתובת blendxprosafetynotice@stericycle.com בהקדם האפשרי כדי לתת לנו את פרטי הבעלים החדשים, על מנת ש-Stericycle ייצרו איתם קשר ויודיעו להם על מבצע ההחזרה.

אם זרקת את הבלנדר, אנא שלח דואר אלקטרוני לכתובת blendxprosafetynotice@stericycle.com בהקדם האפשרי, כדי ליידע אותנו לבי הזריקה.


Q: הייתה לי בעיה הלהב והחלפתי אותו כבר, האם אני יכול לקבל החזר?

A: אם החלפת כבר את הלהב, עליך לבדוק אם הלהב בבלנדר שלך חדש או לא. על הלהב החדש מוטבע קוד. אם אין קוד על הלהב שלך, חובה להפסיק להשתמש במוצר, ולהירשם באתר האינטרנט הייעודי (www.kenwoodworld.com, בדף התמיכה בלקוחות, או ב-www.blendxproblm800safetynotice.com) כדי לקבל ערכת להב חדשה, שתאפשר לך להשתמש שוב בבלנדר.


Q: האם ישנם דגמים נוספים שמבצע ההחזרה חל עליהם?

A: לא, מבצע ההחזרה חל רק על מודל זה, BLM800.


Q: אני לא זוכר מתי רכשתי את הבלנדר, האם זה חשוב?

A: לא, זה לא חשוב.